Jarkko Räsänen: Ettei unohtuisi

9.8.–1.9.2019

Tervetuloa avajaisiin torstaina 8.8. klo 17-19


Jarkko Räsäsen Ettei unohtuisi avaa Kenetin syksyn

Jarkko Räsänen on monitaiteilijan perikuva. Hän työskentelee erilaisin tavoin niin kuvataiteen kuin musiikin maailmoissa. Taiteilijan monipuolinen tuotanto koostuu muun muassa valokuvista, videoista ja äänitaiteellisista teoksista. Räsäsen taide kommentoi esimerkiksi demoskeneä (tietokonepohjaista taidesuuntausta jossa toteutetaan audio-visuaalisia esityksiä), Teksti-Tv:tä tai elektronisen sekä tietokonepohjaisen taiteen historiaa. Taiteilija tunnetaan parhaiten digitaalista valokuvistaan, jotka hän muokkaa uudenlaisiksi. Lopullisessa teoksessa alkuperäinen kuva on hajotettu ja järjestetty uudelleen, jolloin katsoja näkee osittain alkuperäisen ja uuden kuvan.

Taiteilijan suhde lähihistoriallisen teknologian estetiikkaan muistuttaa toisaalta 1900-luvun alun futuristien intoa löytää uusia ja ei-perinteisiä esteettisiä järjestelmiä. Toisaalta hieman vanhentuneen tekniikan lumo muistuttaa esimerkiksi kirjailija Pentti Saarikosken (1937-1983) huomiota siitä, miten tieteellinen teksti vanhenee nopeasti, eikä sillä ole samanlaista kykyä elää ajasta toiseen kuin runoudella. Tuodessaan eilisen tekniikan estetiikan nykytaiteen piiriin Jarkko Räsänen säilöö sen tulevaisuutta varten.

Taiteilijana Räsänen on tekijä, joka liikkuu eri taiteenlajien ja ilmaisutapojen välissä. Hän edustaa myös nomadista taiteilijaa, joka liikkuu Helsinki-Berliini akselilla. Hänen taiteensa on perusteiltaan kansainvälistä, sillä teokset käsittelevät ajallisuutta, havainnoin rajoja ja muotoja, ja moniaistisuutta ja aistien välisyyttä. Tässä suhteessa hän jatkaa abstraktin taiteen perinnettä ja laajentaa sen nykyaikaisiin mediumeihin. Ettei unohtuisi luo välitilan, jossa katsoja voi laajentaa havaintonsa ja kokemuksensa rajoja.

Jarkko Räsänen (1984 Heinolassa) on valmistunut Kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2011. Hänen kuvataiteellinen debyyttinsä tapahtui vuonna 2007 ja hän on sen jälkeen pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä ja osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla.Taiteilijan teoksia on Kiasman, Valtion taideteostoimikunnan, Vilke elektronisen taiteen, Hämeenlinnan taidemuseon (Vexi Salmen), Seppo Fräntin, Lars Swanjlungin ja Timo Miettisen kokoelmissa. Räsänen on Av-arkin, Muu Ry:n ja FixC co-perativen jäsen.

FT Juha-Heikki Tihinen